IDB Logistic е водеща логистична компания,развиваща се динамично според нуждите на нашите клиенти и световните тенденции в логистиката.

Специализирали сме се във вътрешнообщностните международни експресни доставки, където партнираме с водещите европейски компании. Това партньорство ни позволи да развием групажни линии с всяка европейска държава, като услугата е от врата до врата.